Πρόγραμμα Comenius

  • Εκτύπωση

Από το σχολικό έτος 2012-2013 το σχολείο μας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius.

Η πρώτη σύμπραξη είναι με το Gymnazium Navitenze Plani από την Πράγα της Τσεχίας.

Υπεύθυνοι του προγράμματος από το Γενικό Λύκειο Παναγιάς Διασέλλου είναι οι, Παναγιώτης Θάνος και Παρασκευή Παναγιώτου και από το Gymnazium Navitenze Plani οι, Andronika Colasova, Jaroslav Mervinsky και Jindriska Drahotova. Η πρώτη επίσκεψη έγινε στο σχολείο μας από 14-12-2012 μέχρι 21-12-2012.

Οι δράσεις των δύο σχολείων θα ανακοινώνονται συνεχώς από αυτήν την ιστοσελίδα.