Ελληνικό-Τσέχικο-Αγγλικό Γλωσσάρι

Ελληνικό-Τσέχικο-Αγγλικό Γλωσσάρι

Μία από τις εργασίες που ανέλαβαν οι μαθητές στα πλαίσια του προγράμματος είχε γλωσσικό προσανατολισμό. Τους ανατέθηκε να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός Ελληνικού-Τσέχικου-Αγγλικού λεξικού με λέξεις που έχουν ελληνική προέλευση και έχουν υιοθετηθεί από τις άλλες δύο γλώσσες. Το λεξικό αυτό αποδεικνύει πως όσο διαφορετικές και αν είναι οι γλώσσες , πάντα υπάρχουν κοινά στοιχεία που κάνουν εφικτή την επικοινωνία.

Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ.