Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Μέχρι τώρα στο σχολείο μας δεν έχει δημιουργηθεί Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Οι πληροφορίες για το Σύλλογο θα ανακοινωθούν μετά τη δημιουργία του.