Σύλλογος Καθηγητών 2014-2015

Διευθυντής: Παναγιώτης Θάνος ΠΕ03

 

Θεολόγοι ΠΕ01:

Πετσούκη Ευφροσύνη

Φιλόλογοι ΠΕ02:

Αρτέμη Ελένη

Μαργώνη Χριστίνα

Λιόντου Αλεξάνδρα

Μαθηματικοί ΠΕ03:

Βασιλείου Παύλος

Φυσικοί ΠΕ04:

Αρτέμης Νικόλαος

Βρατσίστα Ανδριανή

Αγγλικών ΠΕ06:

Σαμαρά Φωτεινή

Καλλιτεχνικών ΠΕ08:

Γιαννόπουλος Χρήστος

Οικονομολόγοι ΠΕ09:

 

Φυσικής Αγωγής ΠΕ11:

Κωσταπαππάς Γεώργιος

Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΕ18.02:

Ανδρεάδης Μηνάς

Πληροφορικής ΠΕ19-20:

Παπαμαργαρίτης Χαρίσιος